TYÖMIELI -hanke on aktiivisesti mukana tutkimus- ja kehittämistoiminnassa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijat tekevät aiheesta opinnäytetöitä ja henkilökunnan tavoitteena ovat alan julkaisut.Aarola Nina, Halttunen Pia, Latostenmaa Kaarina, Myllymaa Tapio, Sallinen Merja TYÖVOIMAA KUNTOUTUJISTA - TYÖNANTAJAN PALVELUOHJAUS
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala
Selvitys, 2012


Aarola Nina, Latostenmaa Kaarina GUIDE FOR WORK COMMUNITY: TO SUPPORT THE EMPLOYMENT OF A REHABILITEE
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala
Selvitys, 2012


Aarola Nina, Latostenmaa Kaarina OPAS TYÖYHTEISÖLLE: MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAN TYÖLLISTÄMISEN TUEKSI
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala
Selvitys, 2012


Aarola Nina, Latostenmaa Kaarina PIECES OF THE BIG PICTURE -EXPLORING EMPLOYMENT OF REHABILITEES WITH EUROPEAN PARTNERS
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Hyvinvointi osaamisalue
Selvitys, 2013


Aarola Nina, Latostenmaa Kaarina, Halttunen Pia, Myllymaa Tapio, Sallinen Merja TYÖMIELI - NÄIN SE TEHTIIN
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala
Selvitys, 2012


Boelius Satu MALLI TYÖYHTEISÖLLE MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAN TYÖLLISTÄMISEN TUEKSI
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala, Kuntoutuksen koulutusohjelma/Ylempi AMK
Opinnäytetyö, 2012


Hanna Hannukainen TYÖMIELI-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala
Selvitys, 2011


Kärki Anne, Hirvonen Eila, Sallinen Merja, Teeri Sari, Sävel Jaana AN ACTIVE ACTOR IN REGIONAL DEVELOPMENT
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala
Lehtiartikkeli, 2011


Laitinen Niina TYÖNANTAJIEN SUHTAUTUMINEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TYÖLLISTÄMISEEN
MILLAISTA TIETOA JA TUKEA TYÖNANTAJAT TARVITSEVAT TYÖLLISTÄMISEEN?
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala, Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun koulutusohjelma
Opinnäytetyö, 2012


Mc Kinsey & Company TYÖTÄ, TEKIJÖITÄ, TUOTTAVUUTTA
Selvitys, 2010


Päivi Lepistö, Pohjois-Satakunnan TE-toimisto KARTOITUS KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN PIIRIIN KUULUVISTA TYÖNHAKIJOISTA POHJOIS-SATAKUNNAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON ALUEELLA
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala, Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun koulutusohjelma
Opinnäytetyö, 2010


Päivi Lepistö, Välkky PALVELUOHJAUKSELLINEN TOIMINTAMALLI KUNTOUTTAVASTA TYÖTOIMINNASTA KOHTI AVOIMIA TYÖMARKKINOITA, VÄLKKY-HANKKEEN ALAPROJEKTIN LOPPURAPORTTI "
Selvitys, 2010


Raija Gould, Jukka Lampi ja Heidi Nyman TYÖHÖNPALUU KUNTOUTUSTUEN JÄLKEEN
Selvitys, 2011


Raija Tiainen TYÖHÖN PALUU MASENNUKSESTA AIHEUTUNEEN SAIRAUSLOMAN JÄLKEEN
Selvitys, 2011


Sari Pitkänen, Sosiaalikehitys Oy ja Pauliina Lampinen, VATES-säätiö KOHDENTAMALLA KEHITTYNEEMMIKSI,VERKOSTOITUMALLA VAHVEMMIKSI
KAHDEKSAN VÄLITYÖMARKKINOIHIN LIITTYVÄN ESR-HANKKEEN
NIPPUARVIOINNIN LOPPURAPORTTI
Selvitys, 2011


Sosiaali- ja terveysministeriö TYÖTERVEYSHUOLLON, TYÖPAIKKOJEN JA KUNTOUTUKSESSA TOIMIVIEN YHTEISTYÖ
Sosiaali- ja terveysala
Selvitys, 2007


Työ- ja elinkeinoministeriö OPAS TYÖNANTAJALLE VAMMAISEN TAI OSATYÖKYKYISEN PALKKAAMISEKSI
Selvitys, 2010


Työ- ja elinkeinoministeriö VAJAAKUNTOINEN TE-TOIMISTON ASIAKKAANA
Selvitys, 2011


Valve Kerttukaisa NÄKEMYKSIÄ SOSIAALISEN TYÖLLISTYMISEN TOIMIJOISTA RAUMALLA
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Liiketalous, Liiketalouden koulutusohjelma
Opinnäytetyö, 2012


VATES Säätiö RATKAISUEHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEEN - TYÖKYVYTTÖMYYSETUUTTA SAAVAT TYÖVOIMAPOTENTIAALINA
Selvitys, 2010


VATES-säätiö YRITYSPÄÄTTÄJIEN KÄSITYKSIÄ VAMMAISTEN HENKILÖIDEN TYÖLLISTÄMISESTÄ
Selvitys, 2011


VATES-säätiö VAMMAISTEN HENILÖIDEN ASEMA VÄLITYSMARKKINOILLA, ASKEL-HANKE
Selvitys, 2011


Vates/ P Ylipaavalniemi, L Sariola, J Marniemi, T Pekkala SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALAN KÄSITTEET
Selvitys, 2010


Vehkaoja Tarja MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TYÖLLISTYMISVALMIUDET JA TYÖLLISTYMISTÄ ESTÄVÄT TEKIJÄT
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala, Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun koulutusohjelma
Opinnäytetyö, 2009


Vuorela Mika TYÖTÄ HALUAVILLE UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TYÖHÖN:
30 000 TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEELLÄ OLEVAA HALUAISI PALATA TYÖELÄMÄÄN
Työ- ja elinkeinoministeriö
Selvitys, 2008


Työmieli / Kaarina Latostenmaa, +358 44 710 3662, kaarina.latostenmaa (at) samk.fi,
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Satakunnankatu 23, 28130 Pori