Mood for Work ja Työmieli

Työmieli–hankkeessa kehitettiin työnantajien valmiuksia työllistää mielenterveyskuntoutujia ja muita osatyökykyisiä työnhakijoita palveluohjauksen, koulutusten ja tiedotuksen avulla. Parhaillaan on menossa Työmielen kansainvälinen jatkohanke Mood For Work, joka levittää Työmielen hyviä käytäntöjä Eurooppaan sekä jatkojalostaa niitä kansainvälisten kumppaneiden hyvien käytäntöjen avulla.

Mood for Workin ja Työmielen tavoitteet, toimintakaavio ja aikataulutus ovat luettavissa ja tulostettavissa viereisestä linkkilistasta. Niissä näkyy työnantajan palveluohjauksen kokonaisuus.

Työmielen avulla satakuntalaiset yritykset tietävät aikaisempaa paremmin mahdollisuutensa työllistää osatyökykyisiä henkilöitä ja tuntevat yhteiskunnan tukimuodot sekä Suomessa käytössä olevat hyvät käytänteet.

Toimivalla verkostotyöllä on kehitetty Satakunnan ammattikorkeakoulun, yrittäjien, työvoimahallinnon ja kuntoutusyksiköiden kanssa uusi erityisryhmien työllistämisen tuen ohjaus- ja koulutusmalli.

TYÖNANTAJAN PALVELUOHJAUKSEEN kuuluu sekä erityisryhmien työllistämiseen liittyvien palveluiden kehittäminen että työnantajien henkilökohtainen ohjaus rekrytointitilanteissa. Työnantajan palveluohjaus on tarkoitus juurruttaa pysyviin organisaatioihin.

Työnantajan palveluohjausmallin tarkoituksena on, että kuntoutujien työllistäminen helpottuu. Palveluohjaus auttaa työnantajaa hyödyntämään kuntoutujan verkostoa, erilaisia tukikeinoja ja työllistämään vaivattomasti.

Tavoitteena on, että yritykset palkkaavat työvoimaa kuntoutujista win-win -periaatteella. Silloin kaikki voittavat – myös yhteinen taloutemme.

Jengoilleen -hanke

Jengoilleen (Osatyökykyiset työyhteisössä - käytännöllinen opas ja koulutusta lähiesimiehille) on Työsuojelurahaston rahoittama tiedotus- ja koulutushanke (30.9.2013-30.11.2014). Pääkumppaneina suuret teollisuusyritykset Satakunnassa. Vieressä olevasta linkkipalkista pääset hankkeen esittelyyn.

Foorumix - Esimiesverkostot työkykyjohtamisen tukena

Foorumix -hankkeen tavoite on esimiesten vertaisfoorumien pilotointi sekä parhaiden kokemusten kuvaaminen ja mallintaminen, jotta foorumeita voi helposti perustaa jatkossakin. Päämääränä on luoda uudenlaista tuottavuutta ja työhyvinvointia parantavaa yrityskulttuuria, vertaistuen voimaa hyödyntäen.

Foorumix -hanke keskittyy myös vahvasti esimiesten omaan työssäjaksamiseen sekä työterveyshuollon rooliin työyhteisöjen tukena. Hanke on Euroo-pan Sosiaalirahaston rahoittama ja Satakunnan ammattikorkea-koulun hallinnoima ja se päättyy kesällä 2017.



Mood for Work -hankkeen ohjausryhmä

Niemelä Pekka
Satakunnan yrittäjät, Milletel OY
Pikkusaari Suvi
Hyvinvoivat Oy
Laitinen Niina
Porin Psykiatrian poliklinikka Attendo
Voutivuori Leena
Porin seudun työvoiman palvelukeskus
Kärki Anne
SAMK
Myllymaa Tapio
SAMK
Kyngäs Sinikka
SAMK
Latostenmaa Kaarina
SAMK
Vataja Jouni
ELY-keskus
Arvonen Minna
Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä, PIRKO
Kallio Mirva
Civita Plus Oy
Grönberg Ville
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL
Karjalainen Jarno
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL
Virta Antti
Porin Psykiatrian poliklinikka Attendo
Leivo Oili
Isännöinti ja tilintarkastus Leivo Oy
Aaltonen Auli
Decorina Oy
Lepistö Päivi
Pohjois-Satakunnan TE-toimisto
Leppäniemi Marja
Pohjois-Satakunnan TE-toimisto
Ora Petteri
Kiipula-säätiö
Tuomola Merja
Satakunnan oppisopimuskeskus
Merikivi Tuula
Osustoiminnan kehittäjät - Coop Finland ry
Valtanen Susanna
kuntoutujan edustaja
Hakala Johanna
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä
Viljanen Sinikka
Porin seudun TE-toimisto
Ämmälä Mika
Rauman työvoiman palvelukeskus
Saari Terhi
Rauman työvoiman palvelukeskus
Sallinen Merja
SAMK
Vaininen Satu
SAMK
Aarola Nina
SAMK

Linkkejä

1. Työmielen tulokset

2. Työnantajan palveluohjausmalli

3. Toimintamalli

4. Työantajan palveluohjauksen kokonaismalli

5. Mood for Work -rytmityskaavio

6. Mood for Work -aikataulu 2012

7. Mood for Work 2013 päätösseminaariesitys
(muut materiaalit etusivulla/uutisarkistossa)


8. Jengoilleen -hankkeen esittely


Työmieli / Kaarina Latostenmaa, +358 44 710 3662, kaarina.latostenmaa (at) samk.fi,
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Satakunnankatu 23, 28130 Pori