Julkaistu: 29.06.2010 | Arkistoitu:29.12.2010TYÖNANTAJAT MYÖNTEISINÄ KUNTOUTUJIEN PALKKAAMISELLE – KONKREETTISTA TIETOA KAIVATAAN
"Mitä tietoa ja tukea työnantajat tarvitsevat työllistääkseen mielenterveyskuntoutujia" on Niina Laitisen aihe tutkimuksessa, joka toteutetaan yhteistyössä Satakunnan TE-toimistojen ja ELY-keskuksen kanssa. Tutkimus on Työmieli-hankkeen tilaama.

Otoksena on 120 työnantajaa, 30 kustakin Satakunnan neljästä alueesta. Otos on koottu niistä 1125 työnantajista, jotka ovat ELY-keskuksen laajassa Yritysharava-kyselyssä ilmaisseet kiinnostuksensa vajaakuntoisten työllistämiseen. Mielenterveyskuntoutujat on nykyisin suurin Kelan kuntoutujaryhmä.

Haastattelut on suoritettu ja kyselyyn on vastannut 120 työnantajaa. Heistä suurin osa suhtautuu myönteisesti mielenterveyskuntoutujien työllistymiseen. Kyselyn alussa olevaan kysymykseen 66 työnantajaa vastasi, että yrityksessä voisi jatkossa työskennellä mielenterveyskuntoutuja. Kyselyn loppuosassa asia vielä tarkennettiin, jolloin 47 työnantajaa vastasi todennäköisesti palkkaavaansa mielenterveyskuntoutujan, mikäli tukea ja palveluja olisi helposti saatavilla.

Merkittävä joukko työnantajia (51 / 120) oli kiinnostunut saamaan tietoa sekä Työmieli-hankkeen että työhallinnon kautta. Heille tieto lähtee ensisijaisesti Työmielestä. Pieni joukko, 5 henkilöä, toivoi yhteydenoton vain työhallinnon kautta. Yhdeksän työnantajaa ilmoitti jopa työpaikan avoimeksi. Nämä toimeksiannot on ilmoitettu sopimuksen mukaan työhallintoon.

Kiinnostava tutkimustieto on, että vain osa työnantajista (18 / 120) oli valmis osallistumaan info/koulutustilaisuuteen asian tiimoilta (aikapula). Hyvänä tapana työnantajat pitävät esimerkiksi sitä, että aluksi he saavat tietopaketin ja sen jälkeen on mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen. Tutkimustulos tukee Työmieli-hankeen valitsemaa linjaa kohdata työnantajat yksilöllisesti työpaikalla (Työnantajan palveluohjaus).

Informaatiomateriaalin sisällöksi työnantajat toivoivat kyselyssä pääasiassa seuraavia asioita:
- Yleistä tietoa mielenterveyskuntoutujista työntekijänä
- Työllistämisen taloudellisista tukimuodoista
- Työllistämistä tukevista palveluista (esim. työvalmentajapalveluista)
- Rekrytointia helpottavista tahoista (yhteystiedot ym.)

Informaatiopaketti on laadittu alkusyksyllä 2010 ja toimitettu kiinnostuksensa ilmaisseille työnantajille. Samoin aikaa on varattu henkilökohtaisiin käynteihin Satakuntalaisissa yrityksissä ja työpaikoilla. Verkostotyö kuntoutujien työllistämisen tekemiseksi työnantajille mahdollisimman helpoksi jatkuu aktiivisena.<-- Takaisin


Työmieli / Kaarina Latostenmaa, +358 44 710 3662, kaarina.latostenmaa (at) samk.fi,
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Satakunnankatu 23, 28130 Pori